OBJAVA ISPRAVKA IZVRŠNE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2019. GODINU

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji nakon provedenog postupka ispravio je izvršnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu – model E – darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave te ispravak objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 3. prosinca 2019. godine.


  1. Ispravak izvršne Liste prvenstva za model E - darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave, odnosno darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave