header
OBJAVA PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), izvršnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 15. svibnja 2018. godine.


Izvršna Lista prvenstva sastavljena je od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Izvršna Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to kako slijedi:


  1. Izvršna Lista prvenstva za model - davanje u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu

  2. Izvršna Lista prvenstva za model - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjela građevnog materijala

  3. Izvršna Lista prvenstva za model - darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

  4. Izvršna Lista prvenstva za model - darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjevaOBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji