Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika srednjoškolskih ustanova
Temeljem članka 35. stavka 4. podstavaka 2.,3. i 4. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/2014), Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste (evidencije) zaposlenika srednjoškolskih ustanova za školsku godinu 2016./2017.:
Tablice 1 - LISTA ORGANIZACIJSKIH VIŠKOVA ZAPOSLENIKA SŠ NA POSLOVIMA
Tablice 2 - LISTA ZAPOSLENIKA SŠ NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME NA POSLOVIMA
Tablice 3 - LISTA ZAPOSLENIKA SŠ KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO
Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.
Sve imenice koje se odnose na zanimanja, a koji su napisani u muškom rodu, odnose se na osobe oba spola.