header
Obavijest o obvezi usklađivanja statuta udruga s novim Zakonom o udrugama

Dana 01. listopada 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o udrugama (NN 74/14). Odredbama članka 55. navedenog Zakona propisano je da su udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske dužne uskladiti svoje statute s novim Zakonom o udrugama u roku od godinu dana od stupanja na snagu istog, te o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom Uredu državne uprave u županiji.

Ovim putem ukazujemo da slijedom navedenog rok za podnošenje zahtjeva za upis promjena u registru udruga, a vezano uz usklađivanje statuta udruga, istječe 01. listopada 2015. godine. Sukladno navedenom, udruge su dužne održati sjednicu skupštine na kojoj će se donijeti odluka o usvajanju novog statuta (mogu se donijeti i izmjene i dopune statuta, ali zbog velikog broja promjena koje je potrebno napraviti u statutu preporučamo izradu novog) i odluka o imenovanju likvidatora. Također preporučamo da se prije održavanja sjednice skupštine provjeri u Registru udruga Republike Hrvatske podatak o isteku mandata osoba ovlaštenih za zastupanje, kako bi se u slučaju da je mandat istekao imenovale nove osobe ovlaštene za zastupanje.

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge dužne su do 01. listopada 2015. godine podnijeti zahtjev za upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske, a sve obrasce i materijale, kao i detaljnije informacije o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva i radnjama koje je potrebno obaviti da bi se izvršio upis promjene, te kontakt podaci službenika ovog Ureda, mogu se pronaći ovdje. Također preporučamo da se koristi VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE, radi kvalitetnije izrade novog statuta i upoznavanja sa promjenama koje propisuje novi Zakon o udrugama.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji