header
OBJAVA IZVRŠNIH LISTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji ojavio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) izvršnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2014. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 30. svibnja 2014. godine.


Izvršna Lista prvenstva sastavljena je od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Izvršna Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to kako slijedi:


 1. Izvršna Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

  Izvršna Lista prvenstva za 2014. model A

  Ispravak Izvršne Liste prvenstva za 2014. model A - 5 . prosinca 2014

 2. Izvršna Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu dodjelom građevnog materijala,

  Izvršna Lista prvenstva za 2014. model B

 3. Izvršna Lista prvenstva za model C - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

  Izvršna Lista prvenstva za 2014. model C

 4. Izvršna Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

  Izvršna Lista prvenstva za 2014. model D

  Ispravak Izvršne Liste prvenstva za 2014. model D - 5 . prosinca 2014
OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji