header
Opširnije o Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
i
Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je 28. travnja 2014. godine Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. i Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Učenici će se, kao i prošle godine, prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u 2014./2015. školskoj godini elektroničkim putem na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr u ljetnom i jesenskom roku. Upisni rokovi navedeni su u točkama X. i XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole.

Početak prijava kandidata predviđen je 26. svibnja 2014., od kada će učenici moći u sustavu provjeravati svoje osobne i druge podatke, te ocjene.

Za razliku od prošle godine, učenici će ove godine upis morati potvrditi vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja odnosno skrbnika na upisnici koja će biti dostupna na mrežnoj stranici www.upisi.hr u oba upisna roka.

Dodatna novost je Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred. Navedeni popis bit će objavljen na mrežnim stranicama mzos.hr i upisi.hr kako bi svi kandidati i njihovi roditelji bili obaviješteni o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispuniti za upis u pojedini program obrazovanja.

U pripremi je i posebna publikacija koja će do početka prijava kandidata u sustav 26. svibnja 2014. biti također dostupna na mrežnim stranicama www.upisi.hr i www.mzos.hr

Još jedna novost vezana je za prijavu kandidata koji nemaju status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj, a to su kandidati koji su osnovno obrazovanje završili prije 2013. godine, koji završavaju osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih ili koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje izvan Republike Hrvatske. Poslove prijave i upisa ovih kandidata od ove školske godine preuzima i obavlja Središnji prijavni ured pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Utvrđene su i manje izmjene postupka upisa u I. razred u razredne odjele za sportaše. Kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju svoj interes iskazati kroz NISpuSŠ u roku od 26. do 29. svibnja 2014. Učenici koji se u navedenom roku ne prijave neće biti na rang listama nacionalnih sportskih saveza, te samim time gube priliku za prijavu obrazovnih programa koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnom tako i u jesenskom roku.
Uprava za sport Ministarstva od 30. svibnja 2014. šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima. Od 2. do 10. lipnja 2014. nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti, a 11. lipnja 2014. službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica, kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste. Od 11. do 18. lipnja 2014. zaprimaju se primjedbe kandidata na pogreške (neupisani podaci, pogrešno upisani podaci i dr.) na osnovu čega će Nacionalni sportski savezi ispraviti rang-liste.
20. lipnja 2014. Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu – Upravi za sport.
23. i 24. lipnja 2014. izvršit će se unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma.

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji