OBAVIJEST
UPIS U REGISTAR BIRAČA DRŽAVLJANA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI OSTVARUJU BIRAČKO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

S obzirom na predstojeće izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske kao i na prijevremene lokalne izbore u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te na mogućnost da se državljani druge države članice Europske unije obrate nadležnom uredu sa zahtjevom za upis u registar birača, obavještavamo Vas:


Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, imaju pravo ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj i to na:


 1. izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i
 2. izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i način na koji državljani drugih država članica Europske unije ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, propisani su:


 1. Zakonom o registru birača (NN 144/12, i 105/15),
 2. Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (NN 92/10, 23/13 i 143/13),
 3. Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 92/10).

Na pitanja koja nisu propisana navedenim propisima, a odnose se na državljane drugih država članica Europske unije koji ostvaruju svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, primjenjuju se sljedeći akti Europske unije:


 1. Direktiva Vijeća 93/109/EZ od 6. prosinca 1993. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani i
 2. Direktiva Vijeća 94/80/EZ od 19. prosinca 1994. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani.

Područje ostvarivanja biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije različito je regulirano Direktivama Vijeća, ovisno o kojoj vrsti izbora se radi (o izborima članova u Europski parlament ili o lokalnim izborima) te nastavno na njih i posebnim propisima u Republici Hrvatskoj. Slijedom toga, u nastavku je razrađen postupak upisa u registar birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ovisno o vrsti izbora.

UPIS U REGISTAR BIRAČA RADI OSTVARIVANJA BIRAČKOG PRAVA NA IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (NN 130/11 i 74/13), može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj ako nadležnom tijelu koje vodi registar birača, podnese zahtjev za upis u registar birača i to:Uz zahtjev za upis u registar birača dužan je priložiti:


a)   izjavu u kojoj je navedeno :

  1. državljanstvo, adresa prebivališta u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno,
  2. da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj i
  3. da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin.

b)   presliku inozemne identifikacijske isprave


Na temelju podnesenog zahtjeva, ako su ispunjeni propisani uvjeti, birač se upisuje u registar birača odnosno u evidenciju birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj te mu se o tome izdaje obavijest.


Ako nisu ispunjeni uvjeti za upis u registar birača, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.


Nakon provedenih izbora, državljani država članica Europske unije koji su zatražili upis u registar birača radi glasovanja za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, brišu se po službenoj dužnosti iz registra.

UPIS U REGISTAR BIRAČA RADI OSTVARIVANJA BIRAČKOG PRAVA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (NN 130/11 i 74/13), može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj ako nadležnom tijelu koje vodi registar birača, podnese zahtjev za upis u registar birača i to:Uz zahtjev za upis u registar birača dužan je priložiti:


a)   izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno :

    1. državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori i
    2. da nije lišen prava glasovanja u državni članici Europske unije čiji je državljanin.

b)   presliku inozemne identifikacijske isprave.


Na temelju podnesenog zahtjeva, ako su ispunjeni propisani uvjeti, birač se upisuje u registar birača odnosno u evidenciju birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.


Ako nisu ispunjeni uvjeti za upis u registar birača, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.


Nakon održanih izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, birač ostaje i dalje upisan u registar birača, a upis promjena podataka obavlja se sukladno odredbama Zakona o registru birača.

 

Obrasci:

Zahtjev za upis u registar birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj u izboru članova u Europski parlament
Izjava - EU PARLAMENT
Zahtjev za upis u registar birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Izjava - LOKALNI IZBORI