header

 

TURISTIČKI VODIČI

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo, ukoliko ishodi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča.

 

Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora,
 • poslovnu sposobnost,
 • najmanje srednju stručnu spremu,
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • znanje jezika na kojem će pružati usluge,
 • znanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga,
 • ne smije mu biti izrečena i (trajati) mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja poslova turističkog vodiča

 

Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev - vidi pod E-postupak,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
 4. Svoju fotografiju veličine 25x20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720x825 piksela i JPEG do 400kB)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
 6. Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

           Iznos: 45,00 Kn

           Broj računa: HR4723400091100035352

           Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)

           Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) - 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama sukladno Tar.br.2.1. Uredbe - 35 HRK
 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb sukladno Tar.br.2.2. Uredbe - 50 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 

 E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat može početi pružati usluge turističkog vodiča nakon što ishodi rješenje

 Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
 Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

 e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

 s naslovom: e-zahtjev - turistički vodič

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba prema području za koje je položen stručni ispit

 

Ako je ispit položen za više županija, zahtjev se može podnijeti samo jednom od nadležnih ureda

 

Propisi:

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji