PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".


Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja "svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)."


Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona "znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji popunjavanjem propisanih obrazaca, na adresu:


Osijek, Županijska 4


e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Službenica za informiranje Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji (Odluka):

Tanja Čeč


Telefon: +385 31 221 227


Zamjenica službenice za informiranje Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji:

Josipa Ronta


Telefon: +385 31 221 228


 

Dokumenti:

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 
Informacije o radu državne uprave u 2017. godini
Informacije o radu državne uprave u 2016. godini
Informacije o radu državne uprave u 2015. godini
Informacije o radu državne uprave u 2014. godini
Informacije o radu državne uprave u 2013. godini
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2018. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2017. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2016. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2015. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2014. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2013. godine
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Evidencija aktivnosti obrade Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
 
Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Zahtjev korisnika za pristup podacima
Zahtjev korisnika za ispravak podataka