header
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".


Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja "svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)."


Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona "znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji popunjavanjem propisanih obrazaca, na adresu:


Osijek, Županijska 4


e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Službenica za informiranje Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji (Odluka):

Tanja Čeč


Telefon: +385 31 221 227


Zamjenica službenice za informiranje Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji:

Josipa Ronta


Telefon: +385 31 221 228


 

Dokumenti:

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 
Informacije o radu državne uprave u 2017. godini
Informacije o radu državne uprave u 2016. godini
Informacije o radu državne uprave u 2015. godini
Informacije o radu državne uprave u 2014. godini
Informacije o radu državne uprave u 2013. godini
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2018. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2017. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2016. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2015. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2014. godine
Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka I stupnja, neupravnih predmeta i izdavanju uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2013. godine
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Evidencija aktivnosti obrade Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
 
Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Zahtjev korisnika za pristup podacima
Zahtjev korisnika za ispravak podataka

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji