JAVNA NABAVA

Dokumenti:

 

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave
 
Plan nabave za 2016. godinu
Izmjena plana nabave za 2016. godinu
 
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena plana nabave za 2017. godinu
 
Plan nabave za 2018. godinu
Izmjena plana nabave za 2018. godinu
 
Plan nabave za 2019. godinu
 
Registar ugovora i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2017
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Objava o nepostojanju sukoba interesa