header
JAVNA NABAVA

Dokumenti:

 

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave
 
Plan nabave za 2016. godinu
Izmjena plana nabave za 2016. godinu
 
Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena plana nabave za 2017. godinu
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Objava o nepostojanju sukoba interesa

Pozivi:

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Odluka o poništenju postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanje usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži

OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji