Obrasci:

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi koje sadrži:

- Izjavu podnositelja za sve modele stambenog zbrinjavanja (obrazac I-01)

- Izjavu podnositelja za model D (obrazac I-0E)

Izjava suvlasnika nekretnine za model D (obrazac I-0S)
Izjava/suglasnost vlasnika nekretnine za model D - novonastala obitelj (obrazac I-0V)
Izjava o odustajanju od zahtjeva (obrazac A3)
Izjava o odustajanju od zahtjeva pojedinog člana (obrazac A4)
Zahtjev za priznavanje statusa povratnika

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama
Odjel za naknadu oduzete imovine
Odjel za izvlaštenja i stambeno zbrinjavanje