header
REGISTAR ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

Pravni temelj: Zakon o životnom partnerstvu (NN 92/14), Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva (NN 99/14) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (NN 99/14) i Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 147/14).


Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo. Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu. Matičaru se obvezno predočuje isprava o identitetu, a druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.
Rok za prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva je razdoblje od 30 do 45 dana od dana sklapanja životnog partnerstva.
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti 210 kuna i to za prijavu sklapanja životnog partnerstva odnosno upravnu pristojbu propisanu za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju životnog partnerstva, u iznosu od 70,00 kuna i za čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom plaća se upravna pristojba u iznosu od 140 kuna.


Ukoliko se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su osim 300 kuna platiti i posebnu naknadu za sklapanje životnog partnerstva izvan službenih prostorija koja ovisi o:

  • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
  • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
  • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Životno partnerstvo u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti i stranci, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje životnog partnerstva kao i hrvatski državljani.
Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:

  • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
  • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obvezno predočuju slijedeće isprave:

  • isprava o identitetu,
  • dokaz o državljanstvu,
  • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji