header
VOĐENJE EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA

Pravni temelj: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11 i 27/13) i Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (NN 90/13)


Evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranima s liste grupe birača uspostavljaju i vode uredi državne uprave u županijama za područje svake općine, grada i županije na obrascu utvrđenom u dodatku I koji je sastavni dio navedenog Pravilnika. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti ured državne uprave o svakoj promjeni podataka iz evidencije.

 


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji