header
PROMJENA OSOBNOG IMENA I/ILI PREZIMENA
  • punoljetne osobe
  • maloljetne osobe
  • po prestanku braka

Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu (NN 118/12 i 70/17). Uz zahtjev stranka je dužna priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kn za rješenje, osim ukoliko ima osnova za oslobođenje plaćanja od upravne pristojbe. Zahtjev se predaje u sjedištu Ureda ili ispostavama prema mjestu prebivališta.


Maloljetnom djetetu promijeniti će se osobno ime, ime ili prezime, na zahtjev roditelja, posvojitelja ili skrbnika uz suglasnost nadležnog tijela. Ako je dijete starije od 10 godina potrebna je i njegova suglasnost.


Ako se jedan od supružnika odluči vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka, može u roku od 1 godine od prestanka braka o tome dati izjavu matičaru u mjestu svog prebivališta. U tom slučaju se ne vodi upravni postupak, nego je dana izjava temelj za upis promjene osobnog imena u matične knjige.


Uz obrazloženi zahtjev stranka je dužna priložiti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • uvjerenje Općinskog suda da protiv stranke nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna.

 

Obrasci:

Zahtjev za promjenom osobnog imena
Zahtjev za promjenom osobnog imena maloljetne osobe

Vezani članci:
Popis matičnih ureda
Odjel za opću upravu
Odjel za osobna stanja građana
Državne matice
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji