header
SPORT

Pravni temelj: Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Pravilnik o registru sportskih djelatnosti (NN 112/06).


Prijava pravne osobe i zahtjev fizičke osobe za upis u Registar sportskih djelatnosti:
Fizičke i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti upisuju se u registre sportskih djelatnosti koje vode uredi državne uprave u županiji prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.


U Registar se upisuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju sportske djelatnosti:

 1. sudjelovanje u sportskom natjecanju,
 2. sportska priprema,
 3. sportska rekreacija,
 4. sportska poduka,
 5. organiziranje i vođenje sportskog natjecanja,
 6. upravljanje i održavanje sportskom građevinom.

Vrste subjekta upisa su:

 1. sportska udruga,
 2. sportsko dioničko društvo,
 3. trgovačko društvo osnovano za obavljanje sportskih djelatnosti iz točaka b, c, d, e i f,
 4. ustanova osnovana za obavljanje sportske djelatnosti iz točaka c, d, i f,
 5. fizička osoba koja samostalno obavlja sportsku djelatnost iz točaka a, b, c i d.

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar na Obrascu br. 1 - Prijava za upis u Registar sportskih djelatnosti u roku od 30 dana od dana upisa udruga RH odnosno Sudski registar. Uz prijavu prilaže se rješenje o upisu iz Registra udruga RH odnosno Sudskog registra.


Fizička osoba podnosi zahtjev za upis u Registar na Obrascu br. 2 - Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti. Uz zahtjev prilaže:

 1. svjedodžbu o općoj zdravstvenoj sposobnosti, a kada je propisano zakonom ili pod zakonskim propisom i svjedodžbu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti,
 2. izvod iz matične knjige rođenih, odnosno odgovarajući dokument za strane državljane,
 3. dokaz da ima status kategoriziranog sportaša i dokaz da ispunjava posebne uvjet prema pravilima odgovarajućeg nacionalnoga sportskoga saveza ako traži upis radi obavljanja samostalne sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima,
 4. dokaz da ispunjava uvjete propisane odredbama članaka 9. stavaka 2. i 3., čl. 10. i čl. 60. Zakona o sportu ako traži upis radi obavljanja djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke,
 5. uvjerenje da protiv nje ne traju pravne posljedice osude za kaznena djela (čl. 13. stavak 1. Zakona o sportu) niti nije započet i traje kazneni postupak (čl. 13. stavak 2. Zakona o sportu).

Prilozi ne smiju biti stariji više od 10 dana od dana kada Ured državne uprave zaprimi prijavu za upis.


O upisu pravnih osoba u Registar ne donosi se rješenje, a o upisu fizičke osobe koja samostalno obavlja sportsku djelatnost donosi se rješenje.


Obrasci:

Prijava za upis pravne osobe u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev pravne osobe za izdavanje izvatka o upisu u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za upis fizičke osobe u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev fizičke osobe za izdavanje izvatka o upisu u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev fizičke osobe za brisanje iz registra sportskih djelatnosti

 

Podaci:

Registar pravnih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti
Registar fizičkih osoba upisanih u registar sportskih djelatnosti

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji