header
BRANITELJI

Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13).

Priznavanje statusa:

 • člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • člana obitelji osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta RH,
 • člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • člana obitelji nestale osobe u obrani suvereniteta RH,
 • člana obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata ili MVI od I. do IV. skupine,
 • stradalog pirotehničara i člana obitelji stradalog pirotehničara,
 • hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata,
 • osobe stradale u obrani suvereniteta RH,
 • mirnodopskog vojnog invalida (MVI),
 • osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I. skupine.

U okviru svoje nadležnosti Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji po zahtjevu stranaka, obavlja upravne poslove i provodi upravni postupak za priznavanje dolje navedenih prava. Temeljem utvrđenih statusa, hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim vojnim invalidima, članovima obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te umrlih HRVI i MVI od I. do IV. skupine i stradalim pirotehničarima, priznaju se (ukoliko udovoljavaju ostalim zakonskim uvjetima) sljedeća prava:


Prava članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 • Obiteljska invalidnina
 • Povećana obiteljska invalidnina
 • Uvećana obiteljska invalidnina
 • Besplatni udžbenici
 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Novčana naknada za nezaposlene

Prava članova obitelji smrtno stradalih osoba u obrani suvereniteta RH

 • Obiteljska invalidnina
 • Povećana obiteljska invalidnina
 • Uvećana obiteljska invalidnina
 • Novčana naknada za nezaposlene

Prava članova obitelji umrlog HRVI od I. do IV. skupine

 • Obiteljska invalidnina
 • Besplatni udžbenici
 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Novčana naknada za nezaposlene

Prava članova obitelji umrlog MVI od I. do IV. skupine

 • Obiteljska invalidnina
 • Besplatni udžbenici
 • Doplatak za pripomoć u kući

Prava članova obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 • Novčana naknada u visini obiteljske invalidnine
 • Novčana naknada u visini povećane obiteljske invalidnine
 • Novčana naknada u visini uvećane obiteljske invalidnine
 • Novčana naknada u visini obiteljske mirovine
 • Besplatni udžbenici
 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Novčana naknada za nezaposlene

Prava članova obitelji stradalih pirotehničara

Članovi obitelji stradalih pirotehničara ostvaruju prava kao članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 • Obiteljska invalidnina
 • Povećana obiteljska invalidnina
 • Uvećana obiteljska invalidnina
 • Besplatni udžbenici
 • Doplatak za pripomoć u kući

Prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

 • Osobna invalidnina
 • Posebni doplatak
 • Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 • Ortopedski doplatak
 • Besplatni udžbenici – HRVI i njihova djeca
 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Naknada troškova prijevoza u svezi s ostvarivanjem prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
 • Usluge osobe za pružanje njege i pomoći – samo HRVI 100% I. skupine
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Novčana naknada za nezaposlene

Prava mirnodopskih vojnih invalida

 • Osobna invalidnina
 • Dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 • Ortopedski dodatak
 • Dodatak za pripomoć u kući
 • Besplatni udžbenici (MVI i njihova djeca)
 • Naknada troškova prijevoza na Liječničku komisiju

Prava stradalih pirotehničara

 • Osobna invalidnina
 • Posebni doplatak
 • Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 • Ortopedski doplatak

Prava osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I. skupine (njegovatelji)

 • Naknada plaće
 • Mirovinsko osiguranje (doprinosi – I i II stup)
 • Zdravstveno osiguranje (doprinosi)

Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

 • Doplatak za pripomoć u kući
 • Besplatni udžbenici – HB koji se školuje i djeca HB s više od 100 dana u borbenom sektoru
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Novčana naknada za nezaposlene
 • Pravo na besplatni topli obrok – djeca hrvatskog branitelja korisnika novčane naknade za nezaposlene ili zajamčene minimalne naknade

Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava osobno donosi sljedeću opću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • medicinsku dokumentaciju

Službena osoba koja vodi postupak ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja po službenoj dužnosti, odnosno obavještava stranku koja je dodatna dokumentacija potrebna za ostvarivanje pojedinog prava. Svi obrasci zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije mogu se dobiti od službene osobe u nadležnom Odjelu za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, odnosno, u ispostavi sukladno mjestu prebivališta.

 

Nadležni Odjel i ispostave su:

 • Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji Osijek,
 • Ispostave: Beli Manastir, Đakovo, Našice
 • i ispostava Valpovo - koja je nadležna i za područje Donjeg Miholjca.

U svim postupcima za ostvarivanje navedenih prava ne plaća se upravna pristojba.

 

Sjedište Odjela: Osijek, Bartola Kašića 2a
Telefon: 031 283 121, 031 283 122, 031 212 124, 031 283 318, 031 283 302, 031 283 334, 031 283 335, 031 283 336
Telefax: 031 283 125

 

Obrasci:

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 1
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 2
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 3
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 4
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 5
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 1
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 2
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 3
Naknada za nezaposlene - obrazac broj 4

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji