header
PODRUČJE ZAŠTITE ŽRTAVA RATA

Pravni temelj: Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN 14/06).


Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata obuhvaćeni su:


PRAVA RATNIH VOJNIH INVALIDA (II. svjetski rat)

 1. Osobna invalidnina
 2. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 3. Ortopedski dodatak
 4. Dodatak za pripomoć u kući
 5. Povlastica u unutarnjem putničkom prometu (samo invalidi I, II, III i IV skupine)
 6. Pravo na besplatnu vožnju u unutarnjem putničkom prometu za pratitelja (samo invalidi I, II, III i IV skupine kojima je priznato i pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe)

PRAVA MIRNODOPSKIH VOJNI INVALIDA (do 17.08.1990.)

 1. Osobna invalidnina
 2. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 3. Ortopedski dodatak
 4. Dodatak za pripomoć u kući
 5. Povlastica u unutarnjem putničkom prometu (samo invalidi I, II, III i IV skupine)

PRAVA CIVILNIH INVALIDA RATA

 1. Osobna invalidnina
 2. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 3. Ortopedski dodatak
 4. Dodatak za pripomoć u kući
 5. Povlastica u unutarnjem putničkom prometu (samo invalidi I, II, III i IV skupine)
 6. Pravo na besplatnu vožnju u unutarnjem putničkom prometu za pratitelja (samo invalidi I, II, III i IV skupine kojima je priznato i pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe)
 7. Besplatni udžbenici za potrebe redovnog školovanja u srednjim školama (samo djeca civilnih invalida)

PRAVA SUDIONIKA RATA (II. svjetski rat)

 1. Dodatak za samohranost
 2. Dodatak za pripomoć u kući

PRAVA ČLANOVA OBITELJI

 1. Obiteljska invalidnina
 2. Uvećana obiteljska invalidnina
 3. Dodatak za samohranost
 4. Dodatak za pripomoć u kući

Članovi obitelji ostvaruju pravo na obiteljsku invalidninu:

 1. iza osobe poginule, umrle ili nestale kao pripadnika vojnih postrojbi za vrijeme II. svjetskog rata,
 2. iza osobe koja je od rane, povrede, ozljede ili bolesti poginula ili - umrla dobivene u mirnodopskim uvjetima kao vojnik ili vojna osoba (od 15.05. 1945. god. i dalje),
 3. iza osobe koja je od rane, povrede, ozljede ili bolesti poginula ili umrla kao civilna osoba od 17. 08. 1990. god. a u svezi s ratnim događajima ili za vrijeme II. svjetskog rata ako je osoba umrla do 15. 05. 1946. god.

Stranka koja podnosi zahtjev za ostvarivanje gore navedenih prava osobno dostavlja sljedeću opću dokumentaciju:

 • rodni list,
 • osobnu iskaznicu (presliku),
 • domovnicu,
 • medicinsku dokumentaciju.

Službena osoba koja vodi postupak svu ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja po službenoj dužnosti, te usmeno ili pismeno upućuje na dodatnu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje pojedinog prava. Svi obrasci zahtjeva sa potpunim popisom potrebne dokumentacije mogu se pribaviti kod službene osobe. Rješenja o priznatom svojstvu i pripadajućem pravu, donijeta u prvom stupnju postupka podliježu reviziji nadležnog ministarstva.


U postupku ostvarivanja prava iz područja zaštite žrtava rata ne plaća se upravna pristojba.

OBJAVE ZA BESPLATNU I POVLAŠTENU VOŽNJU

Pravni temelj: Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00 i 101/00), Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01).


U okviru nadležnosti ovog Odjela je izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju u unutarnjem putničkom prometu za vojne i civilne invalide rata, mirnodopske vojne invalide, slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom, tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.


Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • osobna iskaznica (i za pratitelja),
 • dokaz o invalidnosti.

U postupku izdavanja objava za povlaštenu i besplatnu vožnju u unutarnjem putničkom prometu ne plaća se upravna pristojba.


Zahtjevi se podnose prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, u sjedištu Ureda (Osijek, Županijska 4) ili u Ispostavama.

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje uvjerenje o priznatom svojstvu, postotku i stupnju tjelesnog oštećenja i visini mjesečnih primanja
Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji