header
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pravni temelj: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13), Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN 39/02).


Rješava o pravu na zdravstvenu zaštitu osoba sa prebivalištem na području Osječko-baranjske županije koje su nesposobne za samostalni život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.


Zahtjev se podnosi u sjedištu Ureda u Osijeku ili u Ispostavama.


Stranka koja podnosi zahtjev za ostvarivanje navedenog prava osobno dostavlja sljedeću opću dokumentaciju:

 • osobnu iskaznicu/uvjerenje o prebivalištu,
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje,
 • uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom dohotku,
 • uvjerenje o katastarskom prihodu,
 • uvjerenje o eventualnom posjedovanju nekretnina,
 • uvjerenje Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja o eventualnoj mirovini,
 • dokaz o sastavu zajedničkog kućanstva,
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o primanju po njihovim propisima,
 • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da nije korisnik zdravstvenog osiguranja po drugoj osnovi,
 • medicinsku dokumentaciju,
 • ostalu dokumentaciju ovisno o potrebi.

Zahtjev je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 46/15).

 

Rješava o pravu na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnom zdravstvenom osiguranju.


Uz zahtjev stranka prilaže:

 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • ovjeren preslik cjelokupne medicinske dokumentacije,
 • preslik zdravstvenog kartona iz vremenskog razdoblja prije početka domovinskog rata nadalje, ovjerenog od strane izabranog liječnika,
 • potvrdu o okolnostima stradavanja,
 • ratni put,
 • izjavu o tome da li je podnio zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata po istoj osnovi po kojoj je podnio zahtjev iz članka 4. Pravilnika,
 • preslik osobne iskaznice.

Zahtjev se podnosi u sjedištu Ureda u Osijeku i u Ispostavama prema mjestu prebivališta.


Zahtjev je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

 

Obrasci:

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji