header
IZDAVANJE POTVRDE O UZDRŽAVANJU ZA INOZEMSTVO

Pravni temelj: Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)


Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo podnosi slijedeću dokumentaciju:

  • dokaz o srodstvu ( rodni ili vjenčani list ),
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrda porezne uprave,
  • potvrda o školovanju ili nezaposlenosti.
REGISTRACIJA UDRUGA SINDIKATA I UDRUGA POSLODAVACA
( rješenja o upisu, promjenama i prestancima )

Pravni temelj: Zakon o radu (NN 93/14), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15)

 

  • zahtjev s prilozima za upis udruge u Registar podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu br.4
  • zahtjev s prilozima za upis promjene podataka udruge s prilozima podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu br.6
  • zahtjev s prilozima za upis prestanka djelovanja udruge s prilozima podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu br.7
  • zahtjev se podnosi u sjedištu ureda u Osijeku
EVIDENCIJA KOLEKTIVNIH UGOVORA

Pravni temelj: Zakon o radu (NN 93/14), Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN 32/15)


Zahtjev se podnosi u sjedištu Ureda u Osijeku.

  • uz zahtjev za upis u evidenciju dostavljaju se dva primjerka uvećanog za broj ugovaratelja originalnog kolektivnog ugovora ili anex kolektivnog ugovora

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo
Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar udruga
Obrazac 5 - Popis utemeljitelja udruge
Obrazac 6 - Prijava promjene podataka u Registru udruga
Obrazac 7 - Prijava prestanka djelovanja udruge

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji