header
UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA U UGOSTITELJSTVU

Pravni temelj: Temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16) ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, obrtnici i dr. koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti.


Obveznik: Svaka fizička i pravna osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dužna je prije početka obavljanja djelatnosti temeljem članka 20. st. 1. i 2. citiranog Zakona podnijeti ovoj Službi zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta (kategorizacija), odnosno zahtjev za nastavkom obavljanja djelatnosti.

ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU - SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba - građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač).
Seljačko domaćinstvo u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jest obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik šumoposjednika sukladno propisima iz nadležnosti Ministarstva nadležnog za poljoprivredu, koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Obrasci:

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta – kategorizaciju
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta na otvorenom
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - seljačkom domaćinstvu građana
Zahtjev za donošenje rješenja o prestanku obavljanja ugostiteljske djelatnosti
Zahtjev za donošenje rješenja o prestanku pružanja usluga u domaćinstvu/seljačkom domaćinstvu građana

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji