NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

Pravni temelj: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18).


Provodi se po službenoj dužnosti temeljem izvršnog akta kojim se odobrava gradnja.


Pravo na oslobođenje plaćanja naknade imaju:

UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

Pravni temelj: Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14) i Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (NN 27/15).


Obveznici:


Mjesto upisa:


Rok upisa i promjene:


Način upisa i promjene:


Prilozi:


Upravna pristojba:

KRČENJE ŠUMA

Pravni temelj: Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18)


Ured državne uprave i ispostave ureda izdaju dozvolu za krčenje šuma, ako je to potrebno radi provedbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno akata donesenih na temelju tog dokumenta prema posebnom propisu, te ako je potrebno radi građenja građevina koje se prema dokumentu prostornog uređenja, odnosno posebnom propisu imaju graditi izvan građevinskog područja bez akata donesenih na temelju posebnog propisa.

Upravna pristojba: 35,00 kn

 

Obrasci:

Zahtjev za upis ili promjenu u Upisnik božićnih drvaca - Obrazac BD-1
Zahtjev za prijavu u evidenciju božićnih drvaca - Obrazac BD-2

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama