header
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
Od 01. siječnja do 15. veljače 2018. godine, zakonski je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne države skrbi, sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 51A/13, 148/13 , 76/14 , 147/14 i 18/15 ).

Zahtjevi se predaju u sjedište Ureda, odnosno u Ispostave Beli Manastir, Đakovo, Našice ili Donji Miholjac, ovisno o gradu ili općini gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.


Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sljedeću dokumentaciju:
  1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
  2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
  3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
  4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
  5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
  6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
  7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14 i 115/16), kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva ureda državne uprave.

Dokumentaciju po gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljeno prebivalište od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3. do 7. kao i dokazi iz Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem, na koje se može izjaviti žalba.


ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2017. GODINU

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi bili uvršteni na Listu prvenstva za 2017. godinu, a nije im doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već se prenose na Listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva, a podnositelji trebaju nadopuniti svoje zahtjeve od 01. siječnja do 15. veljače 2018. godine.


S obzirom da se imovinsko stanje boduje u tekućoj godini, a na temelju ostvarenih prihoda u prethodna tri mjeseca, podnositelji zahtjeva imaju obvezu, u svrhu bodovanja postojećih zahtjeva za Listu prvenstva za 2018. godinu, dostaviti za sebe i sve članove obitelji za koje je podnesen zahtjev dokaz o primanjima u posljednja tri mjeseca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, kao i ostale dokaze u svrhu bodovanja ukoliko je došlo do izmjena u odnosu na prethodnu godinu.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji