header
OBJAVA PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15), izvršnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 15. svibnja 2017. godine.


Izvršna Lista prvenstva sastavljena je od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima navedenim u Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Izvršna Lista prvenstva utvrđena je prema pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja i to kako slijedi:


 1. Izvršna Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

  Izvršna Lista prvenstva za 2017. model A

 2. Izvršna Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu dodjelom građevnog materijala,

  Izvršna Lista prvenstva za 2017. model B

 3. Izvršna Lista prvenstva za model C - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

  Izvršna Lista prvenstva za 2017. model C

 4. Izvršna Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

  Izvršna Lista prvenstva za 2017. model DOBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji