header
ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA USLUGE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


REGISTRACIJA POSLOVNOG NASTANA I ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI           >>opširnijeVlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske. U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.


Izjava o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi/Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan           Obrazac - Prilog I.


Obrasci i informacije iz područja kulture:

Obrazac prijave za upis u Očevidnik kazališta
Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice           >>opširnije
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje kazališta           >>opširnije

 

Obrasci zahtjeva iz područja gospodarstva:

Prijava za upis izdvojenog pogona
Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu
Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za djelatnost trgovine izvan prodavaonica
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
Zahtjev za izdavanje rješenja o prostornim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

 

Obrasci i informacije iz područja turizma i ugostiteljstva:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu           >>opširnije
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)           >>opširnije
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta           >>opširnije
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma           >>opširnije
Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta           >>opširnije
Odjava pružanja usluga u turizmu na plovnom objektu
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice           >>opširnije
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

 

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact - PSC)


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji