header
Obavijest o obvezi usklađivanja poslovanja za sve neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10)
Člankom 64. stavkom 1. Zakona propisano je da su neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama novoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.
Navedene pravne osobe trebaju podnijeti novi zahtjev za izdavanje rješenja nadležnom tijelu sukladno odredbama članka 15. Zakona, ukoliko žele zadržati status stalnog prikupljača humanitarne pomoći.
Također obavještavamo da su objavljeni i pripadajući pravilnici u "Narodnim novinama" broj 120/15.
Korisni linkovi:
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15)
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN 120/15)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad (NN 120/15)

OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji