header
ARHIVA NOVOSTI 2014. GODINE
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Otvoren je rok za podnošenje novih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi za 2015. godinu.
30. prosinca 2014.

 

 

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova
Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 63/2014), Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji objavljuje propisane liste (evidencije) zaposlenika osnovnoškolskih ustanova.
29. prosinca 2014.

 

 

Obavijest biračima
Popis biračkih mjesta za izbor predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati 28. prosinca 2014. godine odnosno 11. siječnja 2015. godine.
22. prosinca 2014.

 

 

Ispravak izvršne Liste prvenstva za 2014. model A i model D
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji nakon provedenog postupka utvrdio je ispravak izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2014. godinu model A i model D te ispravak objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 05. prosinca 2014. godine.
05. prosinca 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka koji će se održati 14. prosinca 2014. godine.
05. prosinca 2014.

 

 

Objava biračima
Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 28. prosinca 2014. godine.
24. studenoga 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova koji će se održati 30. studenog 2014. godine.
24. studeni 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Osijeka je dana 14. studenog 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka koji će se održati 14. prosinca 2014. godine.
17. studeni 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Punitovci koji će se održati 23. studenog 2014. godine.
14. studeni 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Punitovci je dana 01. listopada 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Punitovci koji će se održati 23. studenog 2014. godine.
20. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za prijevremene izbore za općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Čeminac II. krug koji će se održati 26. listopada 2014. godine.
17. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca koji će se održati 26. listopada 2014. godine.
17. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Đakova je dana 01. listopada 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova koji će se održati 30. studenog 2014. godine.
13. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za prijevremene izbore za općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Čeminac koji će se održati 12. listopada 2014. godine.
03. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac koji će se održati 12. listopada 2014. godine.
03. listopada 2014.

 

 

Obavijest
Dana 01. listopada 2014. godine stupio je na snagu Zakon o udrugama (NN 74/14), kojim je između ostaloga propisana obveza usklađivanja statuta udruga upisanih u Registar udruga Republike Hrvatske sa navedenim zakonom i to u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona, te obveza podnošenja zahtjeva za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, prema sjedištu udruge.
03. listopada 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca je dana 12. rujna 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca koji će se održati 26. listopada 2014. godine.
22. rujna 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Čeminac je dana 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Čeminac koji će se održati 12. listopada 2014. godine.
12. rujna 2014.

 

 

Objava biračima
Vlada Republike Hrvatske je dana 10. rujna 2014. godine donjela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Čeminac koji će se održati 12. listopada 2014. godine.
11. rujna 2014.

 

 

Odluka o izmjeni odluke o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donosi odluku o izmjeni odluke o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2014. godinu.
27. kolovoza 2014.

 

 

Odluka o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donosi odluku o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2014. godinu.
25. kolovoza 2014.

 

 

Prijava i upisi kandidata s teškoćama u razvoju u jesenskom upisnom roku
12. kolovoza 2014.

 

 

Obavijest o izdavanju EU potvrda
Dana 05. kolovoza 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 92/14) koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
Člankom 6. propisana su nadležna tijela za izdavanje EU potvrde, među kojima su i uredi državne uprave u županijama za fizičke osobe obrtnike te fizičke osobe upisane u registre, odnosno evidencije koje vodi to tijelo.
Potvrda se izdaje u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva te se ista izdaje bez naknade. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu (Obrazac 5).
05. kolovoza 2014.

 

 

Javni poziv
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2014. godinu.
01. kolovoza 2014.

 

 

Obavijest osobama s invaliditetom - korisnicima znakova pristupačnosti
Sukladno članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 87/14) znakovi za označavanje vozila invalida izdani sukladno članku 7. ovoga Pravilnika do 30. lipnja 2013. godine, osim znakova za vozila iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika prestaju važiti istekom roka za koji su izdani.
29. srpnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Viškovci koji će se održati 27. srpnja 2014. godine.
18. srpnja 2014.

 

 

Obavijest o isplati invalidnine za mjesec svibanj 2014.
Izvješćujemo Vas da je Ministarstvo branitelja RH dana 14. lipnja 2014. godine uplatilo isplatu osobnih invalidnina, obiteljskih invalidnina i naknada mirovina za mjesec svibanj 2014. godine na Vašu štednu knjižicu. Molimo da se radi upisa i isplate istih javite „HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI“ d.d. Zagreb, Poslovnica u OSIJEKU.
01. srpnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belišća koji će se održati 06. srpnja 2014. godine.
27. lipnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Viškovci je dana 16. lipnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Viškovci koji će se održati 27. srpnja 2014. godine.
26. lipnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Satnica Đakovačka koji će se održati 29. lipnja 2014. godine.
20. lipnja 2014.

 

 

Obavijest o ostvarivanju prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Dana 24. lipnja 2014. godine stupa na snagu Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 73/2014). Sukladno članku 22. navedenog Pravilnika korisnik, student upisan u akademsku godinu 2013./2014., zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike može podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (obrazac1, obrazac2, obrazac3).
20. lipnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova koji će se održati 22. lipnja 2014. godine.
13. lipnja 2014.

 

 

Vlada Republike Hrvatske projektom e-Građani želi omogućiti komunikaciju građana s javnim sektorom na jednom mjestu putem interneta.
10. lipnja 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Belišća je dana 27. svibnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belišća koji će se održati 06. srpnja 2014. godine.
06. lipnja 2014.

 

 

Objava podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) izvršnu Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2014. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 30. svibnja 2014. godine.
30. svibnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka je dana 27. svibnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Satnica Đakovačka koji će se održati 29. lipnja 2014. godine.
29. svibnja 2014.

 

 

Objava biračima - VAŽNO!
23. svibnja 2014.

 

 

Upisi djece u prvi razred osnovne škole za 2014./2015. školsku godinu
Upis djece u prvi razred provodit će se u svim osnovnim školama Osječko-baranjske županije u dane 2. lipnja i 3. lipnja 2014. godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati i od 16:00 do 19:00 sati.
23. svibnja 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Valpova je dana 20. svibnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova koji će se održati 22. lipnja 2014. godine.
22. svibnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Draž, Općine Darda, Općine Kneževi Vinogradi i Općine Bizovac koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
16. svibnja 2014.

 

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donosi plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2014. godinu.
16. svibnja 2014.

 

 

Lokacije za izdavanje potvrda na dan izbora za EU parlament 25. svibnja 2014. godine
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je lokacije za izdavanje potvrda na dan izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
22. svibnja 2014.

 

 

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta je dana 28. travnja 2014. godine donio:
19. svibnja 2014.

 

 

Obavijest biračima
Popis biračkih mjesta za izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
15. svibnja 2014.

 

 

Krajnji rok za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred je 31. svibnja 2014. godine
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred provodit će se prema utvrđenim i oglašenim rasporedima i mora biti okončan najkasnije do 31. svibnja 2014. godine.
13. svibnja 2014.

 

 

Objava biračima
Rješenje o zaključivanju Popisa birača za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Semeljci i Grada Našica koji će se održati 18. svibnja 2014. godine.
9. svibnja 2014.

 

 

Objava podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji utvrdio je, sukladno članku 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13), Listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2014. godinu te istu objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 30. travnja 2014. godine.
30. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Draž je dana 16. travnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draž koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
30. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Darda je dana 1. travnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Darda koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
30. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je dana 31. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kneževi Vinogradi koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
24. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Bizovac je dana 3. travnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
24. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Gradsko vijeće Grada Našica je dana 7. travnja 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica koji će se održati 18. svibnja 2014. godine.
10. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Općinsko vijeće Općine Semeljci je dana 26. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Semeljci koji će se održati 18. svibnja 2014. godine.
4. travnja 2014.

 

 

Objava biračima
Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati 25. svibnja 2014. godine.
21. ožujka 2014.

 

 

Rok prijave za liječnički pregled djece za upis u prvi razred osnovne škole za 2014./2015. školsku godinu
Prijave za liječnički pregled djece za upis u prvi razred primati će se od 3. do 31. ožujka 2014. godine.
28. veljače 2014.

 

 

Javna objava podnositeljima neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji se nalaze na listi prioriteta za 2013. godinu
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavještava ovim putem podnositelje neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji se nalaze na listi prioriteta za 2013. godinu da imaju mogućnost nadopuniti podnesene zahtjeve do 31. ožujka 2014. godine.
11. veljače 2014.

 

 

Obavijest o upisu u Registar birača državljana drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u RH, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, imaju pravo ostvariti svoje biračko pravo u RH.
4. veljače 2014.

 

 

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2014./2015. školsku godinu
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji - Služba za društvene djelatnosti donosi plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2014./2015. školsku godinu.
23. siječnja 2014.

 

 

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje izbjeglica, povratnika i prognanika
Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja 2014. godine do 31. ožujka 2014. godine.
8. siječnja 2014.

 

 

Oslobađanje plaćanja utvrđene cijene obrtnica
Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice objavljena je u "Narodnim novinama" broj 159/13, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
2. siječnja 2014.

 

 


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji